هاستل هریتیج

به هاستل های هریتیج خوش آمدید

Picture of Dorm Room

هاستل هریتیج تهران


Picture of Private Room

هاستل هریتیج اصفهاناقامت شما به خاطره ای ماندگار تبدیل خواهد شد.

آنچه ما را به بهترین هاستل های ایران تبدیل کرده است، اتمسفر دوستانه و صمیمی، نظافت و تمیزی و موقعیت مکانی در دل شهرهاست.

ما گروهی از توریست هایی هستیم که هاستل ها و بوتیک هتل های رویایی مان را در خاورمیانه احداث میکنیم. اولین هاستل ما در سال ۲۰۱۸ در تهران و هاستل دوم در سال ۲۰۲۱ در اصفهان شروع به کار کرد. هم اکنون در حال کار بر روی هاستل ها و بوتیک هتل های دیگر در شهرهای تهران، استانبول، شیراز و یزد هستیم.